- - - Menu - - -

 » Datum a Čas
 » Soubory a složky
 » Systém
 » Text
 » Grafika
 » Zvuk
 » Kontroly
 » Ochrany
 » Delphi

 » Odkazy- - - Info - - -

GimiWeb
Top Wallpapers
Cars Wallpapers
Základy HTML
Delphi kódy
Gimi Fotogalerie
Gimi Software
Kozel zahradník
FotoSpace

Gimi © 2016


  

Zpět
Zobrazení data a času
 29.11.2009  

Úvod

Zobrazení data a času s dosazením nuly k jednociferným hodnotám. Jednotlivé části jdou ve výstupu kombinovat. Vše zasazeno do časovače pro aktualizaci času.

Prvky

 • Timer1 (Interval: 500)
 • Label1 (Caption: 00.00.0000 - 00:00:00)

  Kód

  procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
  VAR
  h,m,s:string;//Cas
  Hour, Min, Sec, MSec: Word;//Cas
  y,mo,d:string;//Datum
  Year, Month, Day: Word;//Datum
  begin
  DecodeDate(Date,Year, Month, Day);
  DecodeTime(time, Hour, Min, Sec, MSec);
  if Day<10 then d:='0'+inttostr(day) else d:=inttostr(day);
  if Month<10 then mo:='0'+inttostr(month) else mo:=inttostr(month);
  if Year<10 then y:='0'+inttostr(year) else y:=inttostr(year);
  if hour<10 then h:='0'+inttostr(hour) else h:=inttostr(hour);
  if min<10 then m:='0'+inttostr(min) else m:=inttostr(min);
  if sec<10 then s:='0'+inttostr(sec) else s:=inttostr(sec);
  Label1.caption:=' '+d+'.'+mo+'.'+y+' - '+h+':'+m+':'+s;
  end;

  Varianty

  16: Label1.caption:=y+mo+d+h+m+s;
  16: Label1.caption:=y+'/'+mo+'/'+d;