- - - Menu - - -

 » Datum a Čas
 » Soubory a složky
 » Systém
 » Text
 » Grafika
 » Zvuk
 » Kontroly
 » Ochrany
 » Delphi

 » Odkazy- - - Info - - -

GimiWeb
Top Wallpapers
Cars Wallpapers
Základy HTML
Delphi kódy
Gimi Fotogalerie
Gimi Software
Kozel zahradník
FotoSpace

Gimi © 2016


  

Zpět
Převod sekund na čas
 29.11.2009  

Úvod

Převede počet sekund (36500) na dny, hodiny, minuty a sekundy (0, 10, 8, 20).

Prvky

 • Edit1 (Text: 0)
 • Button1 (Caption: Převeď)
 • Label1 (Caption: )

  Kód

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  Cas: String;
  S : Integer;
  begin
  S := StrToInt(Edit1.text);
  Cas := 'Dnů: ' + IntToStr(S div 86400);
  S := S mod 86400;
  Cas := Cas + ', Hodin: ' + intToStr(S div 3600);
  S := S mod 3600;
  Cas := Cas + ', Minut: ' + IntToStr(S div 60);
  S := S mod 60;
  Cas := Cas + ', Sekund: ' + IntToStr(s);
  Label1.Caption:=Edit1.Text+' sekund je: '+(Cas);
  end;

  Ochrany

 • Povolené znaky u Editu