- - - Menu - - -

 » Datum a Čas
 » Soubory a složky
 » Systém
 » Text
 » Grafika
 » Zvuk
 » Kontroly
 » Ochrany
 » Delphi

 » Odkazy- - - Info - - -

GimiWeb
Top Wallpapers
Cars Wallpapers
Základy HTML
Delphi kódy
Gimi Fotogalerie
Gimi Software
Kozel zahradník
FotoSpace

Gimi © 2016


  

Zpět
Povolené znaky u Editu
 29.11.2009  

Úvod

Tato ochrana slouží k omezení zadání znaků do Editu. Jsou povolené pouze ty z 3. řádku , v tomto případě jen čísla. Funkci je třeba umístit do události stisku klávesy.

Prvky

 • Edit1 (Text: )

  Kód

  procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
  const
  Chars: string = '0123456789';
  var
  i: Integer;
  OK: Boolean;
  begin
  i := 0;
  OK := False;
  if Key = #8 then OK := True;
  repeat
  i := i + 1;
  if Key = Chars[i] then OK := True;
  until (OK) or (i = Length(Chars));
  if not OK then Key := #0;
  if not OK then Beep;
  end;