- - - Menu - - -

 » Datum a Čas
 » Soubory a složky
 » Systém
 » Text
 » Grafika
 » Zvuk
 » Kontroly
 » Ochrany
 » Delphi

 » Odkazy- - - Info - - -

GimiWeb
Top Wallpapers
Cars Wallpapers
Základy HTML
Delphi kódy
Gimi Fotogalerie
Gimi Software
Kozel zahradník
FotoSpace

Gimi © 2016


  

Zpět
Informační tabulky
 29.11.2009  

Úvod

Často se potřebujeme tabulkou uživatele na něco zeptat, nebo mu něco oznámit. Zde je několik variant MessageBoxu. Ikony a tlačítka se dají kombinovat.

Prvky

Button1 (caption: Ukaž)

Kód a Snímek - Informace

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
MessageBox(handle, Pchar('Tady bude nějaká Informace'), Pchar('Nadpis'), MB_ICONINFORMATION);
end;

Kód a Snímek - Chyba

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
MessageBox(handle, Pchar('Tady bude nějaká Chyba!'), Pchar('Nadpis'), MB_ICONERROR);
end;

Kód a Snímek - Upozornění

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
MessageBox(handle, Pchar('Tady bude nějaké Upozornění!'), Pchar('Nadpis'), MB_ICONEXCLAMATION);
end;

Kód a Snímek - Dotaz

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
odpoved:integer;
begin
odpoved := MessageBox(handle, Pchar('Přejete si ukončit program?'), Pchar('Nadpis'), MB_ICONQUESTION+MB_YESNO);
If odpoved = IDYES then begin
Application.terminate;
end else begin
beep;
end;
end;

Další možnosti

MB_ABORTRETRYIGNORE (Přerušit, Opakovat, Přeskočit)
MB_OK (Ok)
MB_OKCANCEL (Ok, Storno)
MB_RETRYCANCEL (Opakovat, Storno)
MB_YESNO (Ano, Ne)
MB_YESNOCANCEL (Ano, Ne, Storno)

Vrácené hodnoty

IDOK (stisknuto OK) num. 1
IDCANCEL (stisknuto Storno) num. 2
IDABORT (stisknuto Přerušit) num. 3
IDRETRY (stisknuto Opakovat) num. 4
IDIGNORE (stisknuto Přeskočit) num. 5
IDYES (stisknuto Ano) num. 6
IDNO (stisknuto Ne) num. 7