- - - Menu - - -

 » Datum a Čas
 » Soubory a složky
 » Systém
 » Text
 » Grafika
 » Zvuk
 » Kontroly
 » Ochrany
 » Delphi

 » Odkazy- - - Info - - -

GimiWeb
Top Wallpapers
Cars Wallpapers
Základy HTML
Delphi kódy
Gimi Fotogalerie
Gimi Software
Kozel zahradník
FotoSpace

Gimi © 2016


  

Zpět
IP adresa
 04.12.2009  

Úvod

Funkce zjistí a vypíše IP adresu počítače.

Uses

 • WinSock

  Prvky

 • Button1
 • Label1

  Kód

  function ZjistiIP:string;
  type TaPInAddr = array[0..10] of PInAddr;
  PaPInAddr = ^TaPInAddr;
  var phe:PHostEnt;
  pptr: PaPInAddr;
  Buffer: array[0..63] of Char;
  I:Integer;
  GInitData: TWSADATA;
  begin
  WSAStartup($101,GInitData);
  Result:=''; GetHostName(Buffer,SizeOf(Buffer));
  phe:=GetHostByName(buffer);
  if phe=nil then Exit;
  pptr:=PaPInAddr(Phe^.h_addr_list);
  I:=0;while pptr^[I]<> nil do begin
  Result:=StrPas(inet_ntoa(pptr^[I]^));
  Inc(I);
  end;
  WSACleanup;
  end;

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
  Label1.Caption:=ZjistiIP;
  end;