- - - Menu - - -

 » Datum a Čas
 » Soubory a složky
 » Systém
 » Text
 » Grafika
 » Zvuk
 » Kontroly
 » Ochrany
 » Delphi

 » Odkazy- - - Info - - -

GimiWeb
Top Wallpapers
Cars Wallpapers
Základy HTML
Delphi kódy
Gimi Fotogalerie
Gimi Software
Kozel zahradník
FotoSpace

Gimi © 2016


  

Zpět
Počet slov
 05.12.2009  

Úvod

Funkce zjistí počet slov v texu a zobrazí ho v tabulce.

Prvky

 • Button1
 • Memo1

  Kód

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  Ct1, Ct2: Integer;
  Sum: Integer;
  Tst: Boolean;
  Tmp: String;
  begin
  Sum := 0;
  for Ct1 := 0 to Memo1.Lines.Count - 1 do begin
  tmp := trim(Memo1.Lines[Ct1]) + ' ';
  Tst := False;
  for Ct2 := 1 to Length(Tmp) do
  if not Tst then begin
  if copy(Tmp, Ct2, 1) = ' ' then begin
  Inc(Sum);
  Tst := True;
  end;
  end else begin
  if copy(Tmp, Ct2, 1) <> ' ' then Tst := False;
  end;
  end;
  ShowMessage('Počet slov: ' + IntTostr(sum));
  end;