- - - Menu - - -

 » Datum a Čas
 » Soubory a složky
 » Systém
 » Text
 » Grafika
 » Zvuk
 » Kontroly
 » Ochrany
 » Delphi

 » Odkazy- - - Info - - -

GimiWeb
Top Wallpapers
Cars Wallpapers
Základy HTML
Delphi kódy
Gimi Fotogalerie
Gimi Software
Kozel zahradník
FotoSpace

Gimi © 2016


  

Zpět
Změna kódování textu
 05.12.2009  

Úvod

Funkce převede text z kódování ANSI na UTF8 a zpět.

Prvky

 • Button1 (Caption: Tam)
 • Button2 (Caption: Zpět, Enabled: False)
 • Memo1 (Lines: žížala)

  Kód

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  sl: TStringList;
  begin
  sl := TStringList.Create;
  sl.Text := ANSItoUTF8(Memo1.Lines.Text);
  Memo1.Lines.Text:=sl.Text;
  sl.Free;
  Button1.Enabled:=False;
  Button2.Enabled:=True;
  end;

  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
  var
  sl: TStringList;
  begin
  sl := TStringList.Create;
  sl.Text := UTF8toANSI(Memo1.Lines.Text);
  Memo1.Lines.Text:=sl.Text;
  sl.Free;
  Button1.Enabled:=True;
  Button2.Enabled:=False;
  end;

  Doplnění

  Podrobnosti hledejte v helpu pod "character set conversions".