- - - Menu - - -

 » Datum a Čas
 » Soubory a složky
 » Systém
 » Text
 » Grafika
 » Zvuk
 » Kontroly
 » Ochrany
 » Delphi

 » Odkazy- - - Info - - -

GimiWeb
Top Wallpapers
Cars Wallpapers
Základy HTML
Delphi kódy
Gimi Fotogalerie
Gimi Software
Kozel zahradník
FotoSpace

Gimi © 2016


  

Zpět
Výběr složky tabulkou
 29.11.2009  

Úvod

Pro snadnější výběr adresáře jde použít tato funkce. Po kliknutí se zobrazí tabulka (viz snímek), ve které se dá jednoduše procházet struktura složek. Na 4. řádku se může definovat složka, kde se má začít. Po potvrzení se vybraná cesta zapíše např. do Labelu.

Uses

 • FileCtrl

  Prvky

 • Button1 (caption: Vybrat)
 • Label1

  Kód

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var cesta:String;
  begin
  cesta:='C:\Program Files'; //radek lze vynechat = slozka s programem
  if FileCtrl.SelectDirectory(cesta,[sdAllowCreate, sdPerformCreate, sdPrompt],0) then Label1.Caption:=(Cesta);
  end;

  Snímek