- - - Menu - - -

 » Datum a Čas
 » Soubory a složky
 » Systém
 » Text
 » Grafika
 » Zvuk
 » Kontroly
 » Ochrany
 » Delphi

 » Odkazy- - - Info - - -

GimiWeb
Top Wallpapers
Cars Wallpapers
Základy HTML
Delphi kódy
Gimi Fotogalerie
Gimi Software
Kozel zahradník
FotoSpace

Gimi © 2016


  

Zpět
Šedá škála
 12.12.2009  

Úvod

Funkce pro převod obrázku do šedých odstínů. Na form vložíme 2x Image a do prvního natáhneme fotku ve formátu bmp. Po stisku tlačítka dojde k převodu.

Prvky

 • Button1 (Caption: Šedá škála)
 • Image1 (Picture: TBitmap)
 • Image2 (Stretch: True)

  Kód

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var x,y: integer;
  c: TColor;
  r,g,b: byte;
  const
  RPodil = 0.2989;
  GPodil = 0.5866;
  BPodil = 1-RPodil-GPodil;
  begin
  for x := 0 to Image2.Width do
  begin
  Image2.Repaint;
  for y := 0 to Image2.Height do
  begin
  c := Image1.Canvas.Pixels[x,y];
  r := (c and $0000FF);
  g := (c and $00FF00) shr 8;
  b := (c and $FF0000) shr 16;
  Image2.Canvas.Pixels[x,y] := round( r*RPodil + g*GPodil + b*BPodil )*$010101;
  end
  end;
  end;

  Snímek