- - - Menu - - -

 » Datum a Čas
 » Soubory a složky
 » Systém
 » Text
 » Grafika
 » Zvuk
 » Kontroly
 » Ochrany
 » Delphi

 » Odkazy- - - Info - - -

GimiWeb
Top Wallpapers
Cars Wallpapers
Základy HTML
Delphi kódy
Gimi Fotogalerie
Gimi Software
Kozel zahradník
FotoSpace

Gimi © 2016


  

Zpět
Kontrola rodného čísla
 12.12.2009  

Úvod

Funkce zkontroluje rodné číslo zadané do Editu (bez lomítka). Kladný nebo záporný výsledek se zapíše do Labelu a zvýrazní barvou.

Prvky

 • Button1 (Caption: Zkontroluj)
 • Edit1 (MaxLength: 10)
 • Label1 (Caption: Čekám)

  Kód

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  Soucet : Real;
  c : Integer;
  s : String;
  begin
  Label1.Caption:='Čekám';
  Label1.Font.Color:=clWindowtext;
  if Edit1.GetTextLen = 11 then Edit1.text := copy(Edit1.text,1,6)+ copy(Edit1.text,8,4);
  if Edit1.GetTextLen = 10 then begin
  s := Edit1.text;
  val(s,soucet,c);
  Soucet := Soucet / 11;
  if frac(soucet) <> 0 then Label1.Caption:='Chyba - Špatné číslo'
  else Label1.Caption:='Ok - Správné číslo';
  end;
  If label1.Caption='Chyba - Špatné číslo' then Label1.Font.Color:=clred;
  If label1.Caption='Ok - Správné číslo' then Label1.Font.Color:=clgreen;
  end;

  Ochrany

 • Povolené znaky u Editu

  Snímek