- - - Menu - - -

 » Datum a Čas
 » Soubory a složky
 » Systém
 » Text
 » Grafika
 » Zvuk
 » Kontroly
 » Ochrany
 » Delphi

 » Odkazy- - - Info - - -

GimiWeb
Top Wallpapers
Cars Wallpapers
Základy HTML
Delphi kódy
Gimi Fotogalerie
Gimi Software
Kozel zahradník
FotoSpace

Gimi © 2016


  

Zpět
Kontrola IČ
 12.12.2009  

Úvod

Funkce zkontroluje IČ (Identifikační číslo ekonomického subjektu) zadané do Editu. Kladný nebo záporný výsledek se zapíše do Labelu a zvýrazní barvou.

Prvky

 • Button1 (Caption: Zkontroluj)
 • Edit1 (MaxLength: 8)
 • Label1 (Caption: Čekám)

  Kód

  //Funkce
  function KontrolaIC(strIco: String): Boolean;
  var
  i, k: Integer;
  begin
  Result := Length(strIco) = 8;
  if not Result then Exit;
  k := 0;
  for i := 2 to 8 do k := k + StrToInt(strIco[9-i]) * i;
  k := 11 - k mod 11;
  if (copy(IntToStr(k), Length(IntToStr(k)), 1) <> copy(strICO, 8, 1) ) then Result := False;
  end;

  //Tlacitko
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
  if Edit1.text = '' then Exit;
  if KontrolaIC(Edit1.text) then Label1.Caption:='Ok - Správné číslo'
  else Label1.Caption:='Chyba - Špatné číslo';
  if label1.Caption='Chyba - Špatné číslo' then Label1.Font.Color:=clred;
  if label1.Caption='Ok - Správné číslo' then Label1.Font.Color:=clgreen;
  end;

  Ochrany

 • Povolené znaky u Editu

  Snímek