- - - Menu - - -

 » Datum a Čas
 » Soubory a složky
 » Systém
 » Text
 » Grafika
 » Zvuk
 » Kontroly
 » Ochrany
 » Delphi

 » Odkazy- - - Info - - -

GimiWeb
Top Wallpapers
Cars Wallpapers
Základy HTML
Delphi kódy
Gimi Fotogalerie
Gimi Software
Kozel zahradník
FotoSpace

Gimi © 2016


  

Zpět
Indikátory klávesnice
 19.12.2009  

Úvod

Funkce zobrazuje stav indikátorů Num Lock, Caps Lock a Scroll Lock z klávesnice. V tomto případě se obarví panel na zeleno, místo toho jde použít samozřejmě cokoli jiného.

Prvky

 • Panel1 (Caption: Num Lock)
 • Panel2 (Caption: Caps Lock)
 • Panel3 (Caption: Scroll Lock)
 • Timer1 (Interval: 100)

  Kód

  procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
  begin
  if 0 <> (GetKeyState(VK_NUMLOCK) and $01) then Panel1.Color:=clGreen else Panel1.Color:=clBtnFace;
  if 0 <> (GetKeyState(VK_CAPITAL) and $01) then Panel2.Color:=clGreen else Panel2.Color:=clBtnFace;
  if 0 <> (GetKeyState(VK_SCROLL) and $01) then Panel3.Color:=clGreen else Panel3.Color:=clBtnFace;
  end;

  Snímek