- - - Menu - - -

 » Datum a Čas
 » Soubory a složky
 » Systém
 » Text
 » Grafika
 » Zvuk
 » Kontroly
 » Ochrany
 » Delphi

 » Odkazy- - - Info - - -

GimiWeb
Top Wallpapers
Cars Wallpapers
Základy HTML
Delphi kódy
Gimi Fotogalerie
Gimi Software
Kozel zahradník
FotoSpace

Gimi © 2016


  

Zpět
Vypnutí počítače
 10.01.2010  

Úvod

Po stisku tlačítka dojde k vypnutí počítače. V tomto případě bez varování!

Prvky

 • Button1

  Kód

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  hToken, hProcess: THandle;
  tp, prev_tp: TTokenPrivileges;
  Len: DWORD;
  begin
  if Win32Platform = VER_PLATFORM_WIN32_NT then
  begin
  hProcess := OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, True, GetCurrentProcessID);
  try
  if not OpenProcessToken(hProcess, TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES or TOKEN_QUERY,hToken) then Exit;
  finally
  CloseHandle(hProcess);
  end;
  try
  if not LookupPrivilegeValue('', 'SeShutdownPrivilege',tp.Privileges[0].Luid) then Exit;
  tp.PrivilegeCount := 1;
  tp.Privileges[0].Attributes := SE_PRIVILEGE_ENABLED;
  if not AdjustTokenPrivileges(hToken, False, tp, SizeOf(prev_tp),prev_tp, Len) then Exit;
  finally
  CloseHandle(hToken);
  end;
  end;
  ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN, 0);
  end;